Behandeling, thuis en in de praktijk

De behandeling van de kinderfysiotherapeut is erop gericht om de mogelijkheden en het welbevinden van Uw kind te vergroten. Dikwijls kan dit door de motorische mogelijkheden van het kind te veranderen en uit te breiden. Het oefenmateriaal is kindgericht en moet het plezier in het bewegen vergroten. Bij zuigelingen wordt samen met de ouders/verzorgers gekeken naar het kind. De behandeling, afgestemd op de hulpvraag, zal voor een groot deel bestaan uit hantering- en speladviezen aan de ouders. De behandeling wordt hierdoor meer een onderdeel van het dagelijks leven van het kind. Ook voor de zuigeling moet de behandeling plezierig zijn. Dit kan alleen als we op het juiste niveau afstemmen en een kind niet overvragen.

Voor welke kinderen is kinderfysiotherapie geschikt?

Voorbeelden van indicaties bij de baby:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Prematuur en / of dysmatuur geboren kinderen ( te vroeg of te klein geboren ); een moeilijke, onrustige start
 • Huilbaby
 • Billenschuiver/ Tenenloper
 • Cerebrale parese ( hersenbeschadigd kind )
 • Spina Bifida
 • Plexus Brachialis
 • Eet- en drinkproblemen t.g.v. een motorisch probleem
 • Hart- en longafwijkingen
 • Orthopedisch en/of aangeboren afwijkingen

Voorbeelden van indicaties bij peuters, kleuters en schoolkind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Houdingsproblemen
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • poep- en plasproblemen
 • Psycho-motore retardatie
 • Cerebrale Parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Ademhalingsproblematiek
 • Orthopedische problemen
 • Jeugdreuma
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek kunnen beïnvloeden
 • Opvallende motoriek: houterig, slap, ongeconcentreerd, hyperactief, angstig

Kwaliteit en Fysio Prestatie Monitor

Wij zijn een gespecialiseerde kinderfysiotherapie praktijk. Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging om gespecialiseerde zorg te kunnen leveren en om ervoor te zorgen dat we alle kinderen hoog kwalitatief kunnen behandelen en zorg op maat kunnen leveren. Bij de kwaliteitseisen gaat het niet alleen om het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken en het op orde hebben van alle procedures in de praktijk zoals digitale dossiervoering, klachtenafhandeling en hygiëne, maar daarnaast ook om de deskundigheid van de kinderfysiotherapeuten te blijven waarborgen. Uw ervaring als ouders van onze patiënten en de ervaring van de kinderen zelf is dus van essentieel belang!
Om te meten wat u als ouder en/of patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (qualizorg.nl) dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.

Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die uw kind krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.
Natuurlijk kunt u ook altijd voor, tijdens of na de behandelperiode rechtstreeks contact met ons opnemen via onze mail of telefoon om uw ervaringen te delen.