De kinderfysiotherapeut vindt het een uitdaging om met kinderen te werken en
hun juist zo te stimuleren / te begeleiden dat bewegen plezier geeft en uitdagend kan worden. De kinderfysiotherapeut werkt ook in een kindvriendelijke ruimte en met spelmateriaal dat voor kinderen geschikt is. Aan huis neemt de kinderfysiotherapeut, indien nodig, materialen mee voor het kind en de ouders.

U heeft geen verwijzing meer nodig voor de kinderfysiotherapeut; u kunt direct contact met ons opnemen. Vaak zijn het de ouders die aangeven dat er iets aan de hand is met hun kind. Maar ook consultatiebureauarts, de huisarts, kinderarts en de kinderrevalidatiearts kunnen signaleren dat een kind motorische problemen heeft en in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Het kan ook zijn dat u signalen krijgt uit uw omgeving, opvang of kinderdagverblijf over uw kind.