Alle kinderen moeten vanaf de geboorte heel veel leren. Bij de meeste kinderen gaat dit vanzelf en spelenderwijs, op een heel natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek (senso-motoriek). Deze vormen een belangrijke voorwaarde om zich verder te ontwikkelen en op alle domeinen/ontwikkelingsgebieden goed te kunnen functioneren.

Kinderen leren door ervaring, dus door een beweging vaak te herhalen. Dit zullen ze alleen doen, als iets aantrekkelijk en uitdagend is. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Deze kinderen hebben dan meer hulp en oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen.