Verwijzing naar de kinderfysiotherapeut

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig voor de kinderfysiotherapeut; u kunt direct contact met ons opnemen. Vaak zijn het de ouders die aangeven dat er iets aan de hand is met hun kind. Maar ook consultatiebureauarts, de huisarts, kinderarts en de kinderrevalidatiearts kunnen signaleren dat een kind motorische problemen heeft en in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Het kan ook zijn dat u signalen uit uw omgeving krijgt over uw kind.

Klachtenregeling KNGF

Informatie hierover is terug te vinden op de site van de KNGF.

Tarieven KFT THOM 2019

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract en de behandelingen worden in principe rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd volgens het vastgestelde tarief van de zorgverzekeraar.
Afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren te worden afgezegd.
Onderstaande tarieven zijn van toepassing indien de patiënt niet verzekerd mocht zijn:

Reguliere behandeling kinderfysiotherapie€50,00
Instructie / overleg ouders van de patiënt / cliënt€30,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek€60,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€45,00
Intake en onderzoek€30,00
Telefonisch consult€15,50
Toeslag aan huis€15,50