Motoriek staat niet op zich zelf, maar is altijd gekoppeld aan waarneming en cognitie. De sensomotorische behandeling sluit hier op aan.

Soms kunnen de problemen met name op het gebied van het waarnemen liggen.

Door de zintuiglijke prikkels gedoseerd aan te bieden, kan het kind deze beter verwerken, waardoor het kind beter kan functioneren.
De behandeling richt zich dan op beïnvloeding van het zenuwstelsel. Door zintuiglijke prikkels gedoseerd aan te bieden wordt het lichaam gestimuleerd deze beter te verwerken.