Het leren schrijven verloopt niet bij alle kinderen even gemakkelijk. Soms zijn er problemen in de motorische voorwaarden om goed te kunnen schrijven. Schrijven is een complexe vaardigheid die beroep doet op de coördinatie van bewegen.

Kinderen kunnen met verschillende hulpvragen bij de kinderfysiotherapeut komen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Een slordig, onleesbaar handschrift
  • Moeite om tussen de lijntjes te schrijven
  • Schrijfkramp
  • Moeite met het schrijven van de verschillende lettervormen
  • Een te langzaam schrijftempo

In het onderzoek kijkt de kinderfysiotherapeut op welk gebied de problemen zich voordoen en welke factoren hierin een rol spelen. Daarnaast wordt ook naar de totale motoriek gekeken omdat er naast de schrijfproblemen ook andere motorische problemen kunnen zijn, zowel in de fijne als de grove motoriek.
Na het onderzoek worden behandeldoelen opgesteld waar het kind samen met de kinderfysiotherapeut en op school aan gaat werken. Dit wordt ook teruggekoppeld naar de leerkracht.