Zindelijk worden gaat meestal vanzelf. Maar soms lukt het niet zo goed en hebben kinderen ouder dan vijf jaar nog regelmatig een natte broek of poep in de onderbroek. Andere problemen die kunnen voorkomen is bedplassen, regelmatig blaasontsteking, verstopping of buikpijn.
Wist u dat in groep 3 van de basisschool gemiddeld 3 tot 4 kinderen zitten met een van deze problemen? Gelukkig is hier in veel gevallen iets aan te doen. De kinderfysiotherapeut kan hierbij helpen.

De fysiotherapeutische behandeling richt zich op:

  • Uitleg, zodat het kind snapt wat er aan de hand is en wat hij/zij er aan kan doen
  • Aanleren goede toilethouding en hygiëne
  • Bewustwording d.m.v. een drink-plas- poepdagboek, mogelijk moet hun gewoontepatroon worden aangepast
  • Aanleren bekkenbodemgevoel: wat is aanspannen, wat is ontspannen?

De kinderen worden meestal verwezen via de huisarts, kinderarts of uroloog.