Als er sprake is van grof en/of fijn motorische problemen kan de kinderfysiotherapeut hier een belangrijke rol in spelen. Bewegen staat voor een kind heel centraal in zijn functioneren. Door de motorische mogelijkheden van het kind te veranderen en uit te breiden beïnvloeden we indirect de totale ontwikkeling van uw kind.

Ons oefenmateriaal is kindgericht en moet het plezier in het bewegen vergroten. Dit doen we door op het juiste niveau af te stemmen en een kind niet te overvragen. De behandeling meestal plaats in een van onze praktijkruimtes. In een prettige sfeer worden hier activiteiten en testen gedaan.

Als u vragen hebt op dit gebied is het zinvol een afspraak te maken. Wij zullen samen met U kijken wat wij voor u kunnen betekenen.