Er kan een extra hulpvraag komen vanuit het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. In veel gevallen is overleg en ondersteuning mogelijk.

Sommige kinderen kunnen naast individuele therapie behoefte hebben aan het oefenen met andere kinderen. We hebben de mogelijkheid om in kleine groepen peuter/kleutergym aan te bieden.