Bij complexe problematiek kan er sprake zijn van bijv. een aangeboren afwijking, neurologische problemen, complexe houdingsproblemen of problemen op het gebied van prikkelverwerking en motoriek op velerlei gebied.

Kinderen met neurologische problemen hebben vaak een hogere of lagere spierspanning en bewegen anders. Ook kan de aansluiting met leeftijdsgenoten op de speelzaal en school daardoor anders verlopen.

Er zijn veel mogelijkheden binnen de kinderfysiotherapie om door hantering- en houdingsadviezen invloed uit te oefenen op het bewegen. De kinderen en hun ouders leren hierdoor om zo functioneel mogelijk om te kunnen gaan met de mogelijkheden van het kind. We nemen zoveel mogelijk facetten van de ontwikkeling mee tijdens de behandeling.

Sommige kinderen kunnen door hun beperking niet in een gewone kinderstoel, wandelwagen etc. zitten. Wij kunnen samen met de ouders kijken wat de mogelijkheden  zijn en welk traject er gekozen kan worden.