Soms heeft uw baby een voorkeurshouding. Dit kan door velerlei redenen ontstaan. Het is wel belangrijk hier op een zo vroeg mogelijk tijdstip aandacht aan te besteden. Deze voorkeurshouding kan met gerichte houding- en hanteringsadviezen meestal weer snel verdwijnen of tot een minimum beperkt blijven. Zeker in het eerste en tweede jaar is het belangrijk dat uw kind alle bewegingen in alle richtingen goed kan maken zonder uitgesproken sterke voorkeur: dit zorgt voor een harmonische symmetrische ontwikkeling.
Bij twijfels over een eventuele voorkeurshouding is het altijd zinvol om hierover advies in te winnen.
Als er vanuit het kind een duidelijke reden is waardoor de voorkeur ontstaat en aanwezig blijft is het zeker belangrijk om dit goed te begeleiden.