Soms kun uw baby In het eerste half jaar overmatig veel huilen. Dit gaat vaak ook samen met veel onrust en strekken. Het tijdig herkennen van onrust en het hier sneller op inspelen kan soms helpen om het huilen en de onrust te verminderen. Het creëren van een beter slaapritme en hanteringsadviezen in de dagelijkse activiteiten in de thuissituatie, met als doel meer rust en regelmaat te krijgen, is belangrijk, maar bij de huilbaby’s vaak heel moeilijk. Vanuit onze kinderfysiotherapeutische achtergrond kijken wij samen met U welke mogelijkheden er zijn om dit in kleine stapjes te verwezenlijken en zo weer meer rust en ontspanning te krijgen. Hierbij is goede observatie en maatwerk belangrijk en werken we toe naar meer ontspannen bewegen.