Bij complexe problematiek kan er sprake zijn van bijv. een aangeboren afwijking. Soms is deze al bij de geboorte bekend en kunnen wij al in een vroeg stadium ondersteuning geven, zodat uw kind zich binnen de mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
In het begin is het echter niet altijd duidelijk wat er aan de hand is en kunnen de problemen van voorbijgaande aard zijn. Ook kan er sprake zijn van neurologische problemen. Kinderen met neurologische problemen hebben vaak een hogere of lagere spierspanning en bewegen anders.

Er zijn veel mogelijkheden binnen de kinderfysiotherapie om door hantering- en houdingsadviezen invloed uit te oefenen op het bewegen. De kinderen en hun ouders leren hierdoor om zo functioneel mogelijk om te kunnen gaan met de mogelijkheden van het kind. We nemen zoveel mogelijk facetten van de ontwikkeling mee tijdens de behandeling.

Sommige kinderen kunnen door hun beperking niet in een gewone kinderstoel, wandelwagen etc. zitten. Wij kunnen samen met de ouders kijken wat de mogelijkheden  zijn en welk traject er gekozen kan worden. Wij hebben ook enkele hulpmiddelen in de uitleen waardoor deze kinderen direct geholpen kunnen worden.